fbpx

Ekonomi

10 års förtjänst
USD $160,160

Vinstkalkylator

PRIS PER 10 MIN TVÄTT (Standard $ 10,00)

KOSTNAD PER TVÄTT (Standard $ 1,20)

ANTAL TVÄTTAR (Genomsnitt 35 per vecka)

ANTAL ÅR

ADVANTAGES
ICLEAN DOG WASH

 • Ökande kundtrafik
 • New revenue
 • Låg kostnad, hög vinst
 • Average R.O.I. 1.5 years
 • Verksamhet under hela året
 • 2 year warranty
 • Krävs inte mycket underhåll
 • För hundar av alla former & storlekar
 • Ingna fler smutsiga badrum!
 • USA
 • EURO

Öka kundtrafiken

Hur butikerna förändras med iClean Dog Wash
Ökad kundtrafik

Hundtvätten drar till sig nya kunder till butiker där de aldrig varit tidigare då du nu tillhandahåller en hundtvätt för kunder som enkelt vill rengöra sina hundar.

Vi undersökte 30 husdjursbutiker som har en hundtvätt, varav två var stora kedjor. Vi upptäckte att 40% av deras kunder aldrig hade besökt butiken förrän hundtvätten installerades. Kunde man anat det?

Vi grävde djupare för att se varför:

Kunder spenderar mer

Med en hundtvätt kommer fler kunder regelbundet att besöka butiken för att tvätta sina husdjur och därmed kommer de spendera mer i butiken och även vid hundtvätten. I flera fall spenderade de 25% mer på trimnngsprodukter tack vare att dessa placerats i närheten av hundtvätten.

Nya kunder spenderar

Ny kunder spenderar och detta är en ytterligare bonus, när 40% av dessa är nya i butiken har du möjlighet att behålla dem, så om en butik har cirka 1200 försäljningar per vecka är det troligt att hundtvätten kommer att ha en kundbas på minst 40 hundar per vecka, cirka 350 dollar i omsättning, av dessa har 16 kunder aldrig varit i butiken förrän du började erbjuda den här tjänsten, kunder tvättar mellan var tredje till femte vecka, och med det i beräkningen kommer du kunna få 100 nya återkommande kunder, omvandla detta till annan detaljhandel per år i butiken!

Öka kundtrafiken

Hur butikerna förändras med iClean Dog Wash
Ökad kundtrafik

Hundtvätten drar till sig nya kunder till butiker där de aldrig varit tidigare då du nu tillhandahåller en hundtvätt för kunder som enkelt vill rengöra sina hundar.

Vi undersökte 30 husdjursbutiker som har en hundtvätt, varav två var stora kedjor. Vi upptäckte att 40% av deras kunder aldrig hade besökt butiken förrän hundtvätten installerades. Kunde man anat det?

Vi grävde djupare för att se varför:

Kunder spenderar mer

Med en hundtvätt kommer fler kunder regelbundet att besöka butiken för att tvätta sina husdjur och därmed kommer de spendera mer i butiken och även vid hundtvätten. I flera fall spenderade de 25% mer på trimnngsprodukter tack vare att dessa placerats i närheten av hundtvätten.

Nya kunder spenderar

Den nya kunden spendera är en extra bonus, med 40% av dessa är nya i butiken är det en möjlighet att behålla dem, så om en butik har ca 1200 försäljning per vecka är det troligt att hunden tvätta kommer att ha en kundbas på minst 40 hundar per vecka, ca € 350 vända över, av dessa kunder 16 har inte varit i butiken tills du erbjöd denna tjänst , kunder cykel mellan 3 och 5 veckor att tvätta, med hänsyn till detta kan du ha upp till 100 nya stamkunder, omvandla detta till andra detaljhandeln per år i butik!

på Tom&Co, belgien

Supercharge your Car Wash!

 • USA
 • EURO

Vattenförbrukning

8-12 liter per minut, 40-60 liter per tvätt. Med ett vattenpris på $ 2,00 dollar per 1000 lite blir den genomsnittliga totala vattenkostnaden vara $ 0,11 dollar.

Energikostnad

Maximal kapacitet är 2 kW (under torkning), exklusive uppvärmning av vatten. Om du väljer en varmvattenberedare slås inte uppvärmaren på 2 kW på samtidigt som hårtorken används på hög effekt. Torken kräver 1 kW vid låg efffekt, 2 kW vid hög effekt. Om uppvärmaren slås på under torkning på låg effekt blir den maximalla effekten 3 kW. Vid 110 V kräver detta 13 Amp (vid 16 Amp är normal säkring standard). Strömförbrukning per hundtvätt på 10 minuter med ett kWh-pris på 0,12 dollar/kWh blir den totala genomsnittliga energikostnaden 0,02 dollar.

Kemiska kostnader

Doseringspumpar, maximal kapacitet: 6 liter/timme = 1 liter/min.

Vattenförbrukning

8-12 liter per minut, 40-60 liter per tvätt. Med ett vattenpris på € 2,00 dollar per 1000 lite blir den genomsnittliga totala vattenkostnaden vara € 0,11 dollar.

Energikostnad

Maximal kapacitet är 2 kW (under torkning), exklusive uppvärmning av vatten. Om du väljer en varmvattenberedare slås inte uppvärmaren på 2 kW på samtidigt som hårtorken används på hög effekt. Torken kräver 1 kW vid låg efffekt, 2 kW vid hög effekt. Om uppvärmaren slås på under torkning på låg effekt blir den maximalla effekten 3 kW. Vid 110 V kräver detta 13 Amp (vid 16 Amp är normal säkring standard). Strömförbrukning per hundtvätt på 10 minuter med ett kWh-pris på 0,12 euro/kWh blir den totala genomsnittliga energikostnaden 0,02 euro.

Kemiska kostnader

Doseringspumpar, maximal kapacitet: 6 liter/timme = 1 liter/min.

 • USA
 • EURO

Total kostnad

Vatten : $0.11

Energi : $0.02

Kemiska produkter : $0.82

Totalt : $0.95 (exkl. moms)

Kemiska kostnader

Produkt Nettoförbrukning Pris per/5 lliter Pris/min Tvättlängd Pris/tvätt
Schampo
0.005 gal/min
$30
$0.11
3 min
$0.33
Balsam
0.005 gal/min
$50
$0.19
1 min 30 sek
$0.29
Loppschampo
0,006 gal/min
$60
$0.27
30 sek
$0.14
Desinfektionsmedel
0.003 gal/min
$50
$0.11
30 sek
$0.06
$0.82

Total kostnad

Vatten : € 0,10

Energi : € 0,05

Kemiska produkter : € 0,79

Totalt : € 0,95 (exkl. moms)

Kemiska kostnader

Produkt Nettoförbrukning Pris per/5 lliter Pris/min Tvättlängd Pris/tvätt
Schampo
19 ml/min
€ 25,20
€ 0,10
3 min
€ 0,30
Balsam
20 ml/min
€ 54,90
€ 0,22
1 min 30 sek
€ 0,33
Loppschampo
25 ml/min
€ 41,40
€ 0,21
30 sek
€ 0,10
Desinfektionsmedel
15 ml/min
€ 44,10
€ 0,13
30 sek
€ 0,06
€ 0,79
 • USA
 • EURO

Beräkning av avkastning på investeringen

ROI är mindre än 1,5 år!

Beräkning av avkastning på investeringen

ROI är mindre än 1,5 år!

 • USA
 • EURO

Beräkning nollresultatspunkt

Om du hyr en hundtvätt i 5 år/60 månader skulle det kosta dig cirka 260,00 dollar per månad (65,00 dollar per vecka). Som skrivits ovan är din försäljningsmarginal per tvättad hund 9,05 dollar. Detta innebär att om du tvättar sju hundar per vecka (endast en hund per dag!) har du tjänat in kostnaden för maskinen. Varje sekund och fler hundar per dag gör redan att du går med vinst.

BEP är bara 1 hund om dagen!

Beräkning nollresultatspunkt

Om du hyr en hundtvätt i 5 år/60 månader skulle det kosta dig cirka 260,00 euro per månad (65,00 euro per vecka). Som skrivits ovan är din försäljningsmarginal per tvättad hund 9,05 euro. Detta innebär att om du tvättar sju hundar per vecka (endast en hund per dag!) har du tjänat in kostnaden för maskinen. Varje sekund och fler hundar per dag gör redan att du går med vinst.

BEP är bara 1 hund om dagen!

Bläddra till toppen